PÄIJÄT-HÄMEEN POTILASTUKI RY:N TOIMINTAKERTOMUS V 2012

Päijät-Hämeen Potilastuki ry:n tarkoituksena on edistää Päijät-Hämeen ja ympäristön alueen reumasairauksia ja muista kroonisia sairauksia sairastavien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä illanviettoja, harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää vertaistukitoimintaa.

Yhdistys toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

 

HALLITUS

Hallinto 2012

Puheenjohtaja Harri Lahtola
Varapuheenjohtaja Marjukka Salomaa
Sihteeri Sini AslamaaRahastonhoitaja Sirpa Lahtola
Muut hallituksen jäsenet: Martti Aslamaa, Harri Satulamäki, Saija Siven, Maija Vilen ja Kirsi Öster.

Toiminnantarkastajat Riitta Pyykkönen ja Helena Lindstedt

Syyskokouksessa 14.9.2012 valittiin uuden hallituksen kokoonpano seuraavasti:

Puheenjohtaja Marjukka Salomaa
Varapuheenjohtaja Saija Siven
Sihteeri Sini Aslamaa
Rahastonhoitaja Sirpa Lahtola
Muut hallituksen jäsenet: Martti Aslamaa, Harri Satulamäki, Kirsi Öste, Harri Lahtola ja Katariina Laine.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset:

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kolme.  Kevätkokous 27.3.2012, syyskokous 14.9.2012 sekä ylimääräinen hallituksen kokous 18.12.2012 . Tämän lisäksi hallitus on pitänyt yhteyttä ja neuvotteluja sähköpostitse.

Jäsenet:

31.12.2012  jäseniä oli 38 kpl.

 

TALOUS:

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla. Yhdistyksen järjestämiin vertaistukitapahtumiin on saatu tukea paikallisilta yrityksiltä.

Tilinpäätös osoittaa voittoa  1 673,67 €.

 

AVUSTUKSET

Hollolan reumayhdistys ry  lopetti toimintansa joulukuussa ja luovutti jäljellä olevat varansa Päijät-Hämeen Potilastuki ry:lle lasten ja nuorten virkistystoimintaan.

Yhdistys on saanut tavara- yms. lahjoituksia eri yrityksiltä  seuraavasti:
Paavolan Citymarket

 

VERTAISTUKITOIMINTA

Yhdistys jatkoi syksyllä 2011 alkanutta vertaistukitoimintaa. Tapaamisia on järjestetty kahdelle eri ryhmälle. Toinen koostuu reumaa sairastavista lapsista perheineen ja toinen reumaa sairastavista nuorista.

Varsinkin lapsiperheillä on ollut suuri tarve vertaistukeen.  Tapaamisia järjestettiin  kevätkaudella 3 ja syyskaudella 7  Osanottajia tapaamisissa oli keskimäärin 30. Kokoontumispaikkana on ollut Lahden ensi- ja turvakodin Perhetupa. Tammikuussa tapaamisessa oli paikalla myös Päijät-Hämeen keskussairaalan lasten reumalääkäri Heini Pohjankoski. Toukokuussa tapaamisessa oli mukana kaksi Kelan edustajaa. Illan aiheena oli kuntoutus ja tukiasiat.

Vertaistuki-iltojen lisäksi yhdistys vei lapset huhtikuussa vierailulle Satumaailma-tapahtumaan. Kesäkuussa yhdistys järjesti lapsille mahdollisuuden seurata lasten musiikkinäytelmän kenraaliesitystä.

Nuorilla oli kaksi yhteistä iltaa kevään 2012 aikana.

 

KOULUTUKSET JA TAPAAMISET

Yhdistyksen  puheenjohtaja Harri Lahtola  on osallistunut  Päijät-Potku –hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Hankkeen tehtävänä on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymähoidon toteuttamisen kehittäminen pitkäaikaispotilaiden kohdalla.

Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Lahtola  osallistui myös Tampereella 12.3.2012 olleeseen Kaste-ohjelman tilaisuuteen. Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma. Hanke kestää vuoteen 2015 asti.

 

JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen tapahtumista on kerrottu Facebook-sivustolla sekä vuonna 2012 uudistetuilla internetsivuilla.

 

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Yhdistyksen toiminnasta on kerrottu eri yhteyksissä niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille. Vertaistukitapahtumista on lähetetty myös tiedotteen PHKS:n ilmoitustaululle.

Yhdistyksellä on käytössään sekä käyntikortteja että esitteitä.

Kevät- ja syyskokouksista ilmoitettiin ESS:ssa.

 

Sisäinen tiedottaminen

Kokouskutsut ja muut tiedotukset on hoidettu sähköpostitse. jäsenistö on ilmoittanut muille mielenkiintoista tapahtumista tai muista yhdistyksen toimialaa liittyvistä asioista yhdistyksen Facebook-sivustolla sekä sähköpostitse.