Päijät-Hämeen Potilastuki ry

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2014

Yhdistys jatkaa vertaistukitoimintaa Päijät-Hämeen alueen reumasairauksia sairastavien henkilöiden sekä heidän perheidensä parissa. Yhdistys pyrkii myös edistämään reumaa sairastavien henkilöiden fyysistä hyvinvointia.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräisten kevät- ja syyskokouksien lisäksi hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Lisäksi keskustelua hallituksen välillä voidaan käydä myös sähköpostitse.

 

Jäsenistö

Jäsenhankintaa ( yhdistys- ja kannatusjäsenet) pyritään jatkamaan ja aktivoimaan tulevan toimintakauden aikana.

Talous

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta.

Mahdollisten tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat ja riskikartoitukset. Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään sääntömääräisissä kokouksissa.

Perityistä jäsenmaksuista pidetään yllä kirjanpitoa.

 

VERTAISTUKITOIMINTA

Vertaistukitoimintaa tullaan järjestämään vertaistuki-iltojen ja virkistyspäivien muodossa. Fyysistä hyvinvointia pyritään parantamaan mm. Harjulan keskuksessa olevin koko perheen uintivuorojen sekä fysioterapeutin ohjaaman reumalasten ja heidän sisarusten vesiliikunnan avulla.

 

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen internetsivuilla, Facebookissa sekä Päijät-Hämeen keskussairaalaan reumapoliklinikalle lähetettävissä tiedotteissa.

 

Sisäinen tiedottaminen

Tiedottaminen tapahtuu sekä sähköpostitse että internetsivujen välityksellä.

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse. Muu kokousmateriaali tuodaan kokouksiin paperitiedotteina.