PÄIJÄT-HÄMEEN POTILASTUKI RY:N TOIMINTAKERTOMUS V 2013

 Päijät-Hämeen Potilastuki ry: on pyrkinyt edistämään reumaa sairastavien henkilöiden sekä heidän perheidensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

 HALLITUS

Puheenjohtaja Marjukka Salomaa

Varapuheenjohtaja Saija Siven

Sihteeri Sini Aslamaa

Rahastonhoitaja Sirpa Lahtola

Muut hallituksen jäsenet: Martti Aslamaa, Harri Satulamäki, Harri Lahtola, Katariina Laine ja Kirsi Öster.

 Toiminnantarkastajat Riitta Pyykkönen ja Helena Lindstedt

 28.11.2013 olleessa syyskokouksessa uuden hallituksen kokoonpanoksi päätettiin seuraavaa:

Puheenjohtaja Marjukka Salomaa

Varapuheenjohtaja Harri Satulamäki

Rahastonhoitaja Saija Siven

Sihteeri Sini Aslamaa

Muut hallituksen jäsenet: Martti Aslamaa, katariina Laine ja Kirsi Öster.

 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

 Kokoukset:  Kevätkokous oli 28.2.2013 ja syyskokous 28.11.2013. Näiden lisäksi hallitus on pitänyt yhteyttä ja neuvotellut sähköpostitse.

 Jäsenet: 31.12.2013 jäseniä oli 45 kpl. Jäsenmäärä on kasvanut vuodesta 2012.

 TALOUS/AVUSTUKSET:

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, avustuksilla, lahjoituksilla sekä kannatusjäseniltä saaduilla kannatusjäsenmaksuilla.

Yhdistys sai myös keväällä 2013 seurakunnalta kolehtilahjoituksen.

 Tilinpäätös osoittaa voittoa 2 758,06 €

 VERTAISTUKI- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Yhdistys jatkoi syksyllä 2011 alkanutta vertaistukitoimintaa. Vertaistuki-iltoja on järjestetty Lahden  Ensi- ja turvakodin Perhetuvalla n. kerran kuussa reumaa sairastaville lapsille ja heidän perheilleen. Tapaamiset on koettu tärkeiksi. Tammikuun vertaistuki-illassa oli Lahden invalidiliiton kuntoutuskeskuksen edustaja Sari Onnelainen kertomassa heidän järjestämästään reumalasten kuntoutuksesta

 Tammikuussa yhdistys vei reumalapset katsomaan näytelmää Saapasjalkakissa Lahden Pikkuteatterille.

 Toukokuussa yhdistys järjesti kevätretken Vierumäelle Ratsastustalli Toresoniin. Pienemmille lapsille oli mahdollisuus talutusratsastukseen ja isommille vaellusratsastukseen.  Tapahtumassa erillinen raportti.

 Kevät- ja syyskaudella yhdistys järjesti Harjula keskuksessa sekä fysioterapeutin ohjaamaa vesiliikuntaa reumalapsille ja heidän sisaruksilleen että koko perheen yhteisiä uintivuoroja. Molempia oli 1 krt/kk. Tämä on koettu erittäin tärkeäksi sillä vesiliikunta sopii usein hyvin myös reumapotilaille.

 Syyskuussa vietimme vertaistukiviikonloppua Siikaniemessä. Viikonlopusta on erillinen raportti.

 Lokakuussa yhdistys vei perheet elokuviin. Kävimme katsomassa Lentsikat -elokuvaa,

 Marraskuun vertaistuki-illassa oli mukana lasten reumatologi Hanna Säilä

 KOULUTUKSET JA TAPAAMISET

Hallituksen jäsen Harri Lahtola on ollut potilasjärjestöjen edustajana  Päijät-Potku –hankkeessa. Hankkeen tehtävänä on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymähoidon toteuttamisen kehittäminen pitkäaikaispotilaiden kohdalla.

 TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Yhdistyksen toiminnasta on kerrottu Facebook-sivustolla, yhdistyksen internetsivuilla sekä Päijät-Hämeen keskussairaalaan lähetetyillä tiedoitteilla. Yhdistyksen toiminnasta on kerrottu eri yhteyksissä niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille.Yhdistyksellä on käytössään sekä käyntikortteja että esitteitä.

 Kevät- ja syyskokouksista ilmoitettiin ESS:ssa.

 Sisäinen tiedottaminen

Kokouskutsut ja muut tiedotukset on hoidettu sähköpostitse. jäsenistö on ilmoittanut muille mielenkiintoista tapahtumista tai muista yhdistyksen toimialaa liittyvistä asioista yhdistyksen Facebook-sivustolla sekä sähköpostitse.

Päijät-Hämeen Potilastuki ry

www.phpotilastuki.com

Facebook/Päijät-Hämeen Potilastuki